Beeldend kunstenaar Frans De Vree. ( ° 5 augustus 1934 + 13 maart 2020 )

In alle intimiteit neemt Aalst vandaag afscheid van beeldend kunstenaar Frans De Vree. ( ° 5 augustus 1934 + 13 maart 2020 )

De schepper van 'Ondineke', 'de intocht van Fransiscus in Aalst', en vele andere topwerken,
is stilletjes van ons heen gegaan.
Samen met zijn muze Lil Van den Bergh, zijn zonen Erik, Pieter en Jan en hun partners,
zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen,
buigen we dankbaar het hoofd voor deze
grote beeldende kunstenaar, die sierde in zijn eenvoud.

Frans haalde zijn inspiratie uit traumatische ervaringen,
die hij als kind meemaakte tijdens de oorlog.
De aanklacht tegen onrecht, machtsmisbruik en eenzaamheid,
waren in zijn kunstwerken, de boodschap die hij aan iedereen
wou meedelen.

 

KLEIN ZELFPORTRET

'Ik ben een onafhankelijk denker
in woord en beeld
nog steeds op zoek
naar de ware God,
een God die niet door mensen werd gemaakt
en niet naar de hand
van machthebbers kan worden gezet.

Mettertijd heb ik mij leren verzoenen
met mezelf, de mensen, de tijd,
de tegenslagen en de ontgoochelingen.

En die verzoening bracht vrede in mijn ziel'

(gedicht - Firmin Van der Poorten)

 


ONZE OGEN

' De dood die in ons woont
kijkt allereerst door onze ogen -
mijn ogen en die lieflijke van jou.

Ogen, spiegels van vervoering,
mededogen, liefde en begeren,
spiegels van verzaligd leven.

Ononderbroken groeien
de wortels van de dood in ons
en tonen zich vooreerst in onze ogen -

mijn ogen en die tedere van jou. '

Onze Sponsors

  • Oeirhois
  • Vincent Delforge
  • Nieulandt Metaalrecyclage

Ook Relevant