Plechtige onthulling plakkaten voor de Losse groepen

Zaterdag 8 oktober vond de plechtige onthulling plaats van 2 'Kunstige Plakkaten', die voortaan zorgen voor een permanente aanwezigheid van De Losse Groepen in Aalst! Onder de nodige (muzikale) begeleiding (Koninklijke harmonie Concordia et Docilitas Herdersem), de Voil Majoretten, spitsvormige toespraken, metje Ilse en petje Dozje, en overgoten met de typische Oilsjterse humor, vormde een bonte 'stoet' de omkadering van dit hoogtepunt! De start van de feeststoet begon in de buurt van het carnavalsmonument op de Hopmarkt om 15 uur! Daarna ging het naar de 2 plaatsen die een plakkaat kregen: de Peperstraat & de (Korte) Zoutstraat.
Jan Louies: "De vereniging De Losse Groepen mocht in het voorjaar 2016 een brief ontvangen van de UNESCO- Commissie van het Werelderfgoed, waaruit wij graag volgende passage lichten: 'De commissie apprecieert de meerwaarde van de losse groepen in de stoet en beschouwt hen dan ook als onlosmakelijk deel van Aalst carnaval. Toch valt het op dat buiten de carnavalsdagen, de losse groepen niet echt aanwezig zijn in de stad. De commissie is dan ook zo vrij erop aan te dringen werk te maken van een blijvende zichtbaarheid in het straatbeeld van Aalst.' De gelegenheid te baat nemend van haar 20-jarig bestaan en gevolg gevend aan bovenstaand dwingend advies, heeft het bestuur van 'vereniging der LOSSE GROEPEN' de eer en het genoegen de plechtige onthulling te voorzien van twee kunstige bronzen plakkaten, die voortaan de Peperstraat en de Zoutstraat zullen sieren en tot in der eeuwigheid elke passant attent zullen maken op dit fenomeen, dat het peper en zout van de Aalsterse carnavalstoet is!"


Tekst en foto's: Koen De Vogelaere
 

Affiche

Activiteit te Oilsjt

Webradio

Aftellen Carnaval

Onze Sponsors

  • Vincent Delforge
  • Nieulandt Metaalrecyclage
  • Oeirhois

Prinsj 2024: Vincent