Geschiedenis De Gilles van Aalst

De Aalsterse Gilles:


Bij het ontstaan van de huidige "Aalsterse Gilles" is een hele evolutie voorafgegaan.In de jaren twintig kenden "De Ware Gilles" hun opmars en bijna gelijktijdig onstonden ook de "Ajuingilles". Deze laatste hielden het maar uit tot de jaren dertig.
Toch zou men kunnen stellen dat de "Aalsterse Gilles" hun ontstaan te danken hebben aan "De Ware Gilles", temeer omdat het einde en begin van deze verenigingen in 1971 op elkaar aansloot.
De Aalsterse Gilles zijn tot hier toe de meest succesrijke in hun genre.
Ze zijn trouwens de enige vereniging die hun mooie kostuums en prachtige verenhoed in eigen bezit hebben.
Alleen al de hoofddeksels kosten ongeveer 1000 à 1500 euro het stuk.Eigenlijk zijn de Gilles ontstaan uit een vereniging die zichzelf “Door Eendracht Veel Vermaak“ noemde, gesticht door Gust De Man in 1922. Zij namen deel aan verscheidene optochten.
Pas 1926 veranderde ze hun naam  naar “De Ware Gilles“.
In de Aalsterse carnavalstoet van 1927 beeldden zij voor de eerste keer hun thema “Gilles De Binche “ uit.
Vanaf 1930 waren ze jaarlijks te zien in de stoet onder de naam “Ware Gilles”.
Nadien vormden ze zich om tot een echte Gillesvereniging.
In het begin werden de hoeden uit papier gemaakt en later werden de hoeden versierd met struisveren.
Door gebrek aan belangstelling en andere moeilijkheden werd de vereniging in 1971 stop gezet onder deze naam.
Een nieuwe inpuls was nodig.
Gustaaf De Stobbeleer richtte in 1971 met nieuwe naam, de Aalsterse Gilles op.
Hij was er voorzitter tot 1982, nadien was hij ere voorzitter tot aan zijn overlijden.
Reeds vanaf zijn 18de was hij al actief in het verenigingsleven en stichter of medestichter van heel wat verenigingen.
Hij was ook 38 jaar lang gemeenteraadslid van Aalst. Gedurende 2 perioden bekleedde hij een schepenambt.
Ook was hij senator quaestor voor de liberale partij.
In 1978, ter gelegenheid van de 50ste carnavaloptocht, schonken de Aalsterse Gilles hem zijn reus "Gustaaf "(hieronder afgebeeld). Diezelfde dag werd hij op het stadhuis door het stadsbestuur en het feestcomité gehuldigd.
 Reuzepop Gustaaf De Stobbeleer
De “Aalsterse Gilles” zoals we ze nu nog kennen groeiden langzaam uit tot een vereniging van 70 medewerkers. Ze zijn de enige Gillesvereniging in België die beschikt over eigen struisverenhoeden en kledij.
De bezemdans en de bezemworp zijn eigen aan de “Aalsterse Gilles”. In verschillende Europese steden vertegenwoordigen zij onze “Keizelijke Stede Aalst” .

De Ajuingilles:


Een tweede vereniging waren de “Ajuingilles”. Deze zijn ontstaan uit de vereniging "de Slecht Gekleden”,
opgericht in 1924 door René Boelens. In 1930 veranderde de naam naar “Vermaak Na Arbeid”. Hun naam "Ajuingilles" hebben ze te danken aan hun hoofddeksels. Deze hadden de vorm van een ajuin die uitliep op een punt. Ze droegen ook bolvormige rieten mandjes waarin de ajuintjes zaten. In 1933 namen ze voor de laatste maal deel aan de Aalsterse carnaval.


foto: De Slecht Gekleden

Bezoek de webpagina van De huidige Aalsterese Gilles:
http://www.aalstersegilles.be/