Geef 'DE INTOCHT IN OILSJT ' een plaats in Utopia.

12maanden...één jaar geleden verliet kunstenaar FRANS DE VREE onze wereld.
Samen met zijn broers probeert Erik De Vree, zijn vaders wensen te verwezenlijken.
Zijn enige wens naar de buitenwereld was dat het kunstwerk: “De intocht in Oiljst” een plaatsje zou krijgen in Utopia .
Via verschillende verantwoordelijken bleek dit perfect haalbaar .
Na een politieke hertekening van ons stadsbestuur blijkt dat het project op de lange baan werd geschoven.
Het werk kan niet Oilsjterzer zijn. Het is gebaseerd op het werk van James Ensor: De intocht van Christus in Brussel.
In Oilsjt wordt de intocht vergezeld door Poesj Kapelle, Zwet Lowieken, het uitgangsleven in Oiljst, de Voil Janet,
Jan De Lichte en ook een zekere Blaan Bisschop.
Mag ik iedere Oilsjteneer , carnavalist of niet, alle politiekers van welke kleur ook,
alle kleuren van de regenboog ...vragen dit verhaal te delen en zo steun te betuigen om mijn vader zijn laatste wens te kunnen verwezenlijken.
Dank, Jan , Pieter en Erik De Vree, fiere zonen en hun mama.

 

Onze Sponsors

  • Oeirhois
  • Nieulandt Metaalrecyclage
  • Vincent Delforge

Ook Relevant