Merkwaardige archeologische vondst in Aalsters centrum

‘Dit werpt een heel ander licht op de middeleeuwse en vroegmoderne geschiedschrijving van onze stad’, aldus stadsarchivaris Lieve Arnouts.
Bij opgravingen in de Molenstraat te Aalst botsten werklieden op een eeuwenoude metalen koker, waarin een perkament zat verborgen. Stadsarchivaris Lieve Arnouts werd er bij gehaald om zich van de authenticiteit van deze vondst te vergewissen. Op het gevonden 16de-eeuwse perkamentenvel stond een boodschap ‘om op deselste pleck van vondtst nogh dieper te graeven’ (sic). Een tweede soortgelijke koker werd een halve meter dieper gevonden. Stadsarchivaris Arnouts sprak hierbij van een bijzonder merkwaardige trouvaille, ‘dat de middeleeuwse en vroegmoderne geschiedenis van de stad Aalst wel eens grondig zou kunnen hertekenen’. De opgegraven stukken, met stelligheid verwijzend naar een prille vorm van proto-globalisering, zijn voor verder onderzoek in bewaring genomen in het Aalsterse stadsarchief. ‘Van zodra we alles nauwgezet hebben ontcijferd brengen we de Aalsterse bevolking zeker op de hoogte’, aldus Arnouts. Op donderdag a.s. om 18.00 u. wordt omtrent deze bijzonder belangrijke kwestie een persoment georganiseerd, te volgen via de gekende mediakanalen.

Onze Sponsors

  • Nieulandt Metaalrecyclage
  • Oeirhois
  • Vincent Delforge

Ook Relevant